Kontakt

ul. Lubelska 92 A
21-100 Lubartów

tel. 603 12 15 30
tel. 697 60 45 22
www.awident.pl
[email protected]

Lekarze

lek. stom. Iwona Goławska - Wolny lek. stom. Anna Rogowska

sponsorzy projektu

Projekt AWIDENT realizowany był z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego - działanie 1.1. dotacje dla mikroprzedsiębiorstw.